Състоя се първа междуведомствена среща за интегриране на програма LIFE

24 октомври 2018 | 10:02

На 23.10.2018 г. в Министерство на околната среда и водите се състоя първа междуведомствена среща за интегриране на програма LIFE с оперативните програми и секторни планове в България. Срещата постави на началото на процес за подобряване синхрона между Програма LIFE и политиките по другите европейските структурни фондове и оперативни програми, а така също и на възможностите за подкрепа на интегрирани проекти. На среща присъстваха експерти, отговорни за програмирането на специализираните политики, свързвани със съответните програми. Участниците обсъдиха как финансирането по LIFE може да бъде по-добре интегрирано по време на процеса на програмиране на оперативните програми за периода 2021-2027 г. и какви са възможностите на проектите LIFE да допринесат за изпълнението на конкретни политически мерки. Дискусията се координира от Национално звено за контакт в България по Програма LIFE към МОСВ.