Състоя се работна среща по дейност А.11 от проект CAPTA BG

19 юни 2018 | 07:43

На 19.06.2018, от 11:00 ч. в зала 103, в сградата на МОСВ, се проведе работна среща между НЗК и експертите от регионалните звена по програма LIFE. Срещата се проведе в рамките на дейност А.11 Обучения на обучители и дейности по изграждане на капацитета на работната група от НЗК, в изпълнение на проект CAPTA BG. По време на срещата беше представена обща информация за програмата, тематичните теми за подпрограма „Околна среда“ и възможните тематичните приоритети по подпрограма „Действия за климата“, новостите по покана 2018, вкл. двустепенния подход за кандидатстване. Беше представена и обща финансова информация. След теоретичната част последва дискусия в резултат, на която възникнаха въпроси, които може да намерите тук.