Уебинар за безгръбначни животни

04 юни 2020 | 10:42

Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия организира уебинар за безгръбначни животни. Уебинарът ще предостави информация за значението на безгръбначните животни в новата програма LIFE и новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие; ще представи резултатите от последващото проучване на 20 проекта по програмата LIFE за безгръбначни животни, включително препоръки за бъдещи проекти

Уебинарът е насочен към участниците от НПО, научноизследователски организации, публични органи и природозащитни организации, както и към бенефициенти на текущи или предстоящи проекти по програма LIFE ,свързани с безгръбначни. Събитието ще се състои на 18.06. 2020 от 10:30. Можете да се регистрирате на следния линк: https://ec.europa.eu/easme/en/webinar-life-stepping-save-bugs