Встъпителна среща на интегрираните проекти финансирани по Програма LIFE се състоя в Брюксел

06 февруари 2019 | 15:34

Интегрираните проекти, финансирани в рамките на покана 2017 на Програма LIFE, бяха представени на встъпителна среща, която се проведе на 6 февруари в Брюксел. Ръководителят на програмата от EASME, Анджело Салси откри срещата, като подчерта ролята на интегрираните проекти да мобилизират различни фондове в полза на екологичните и климатичните цели на ЕС. Интегрираните проекти са мащабни и сложни, използвайки финансирането от LIFE като катализатор за насочване на други финансови инструменти за изпълнението на планове и стратегии в областите на околната среда и климата.

На срещата беше представен и първият интегриран LIFE проект от страна на България. Проектът,  с водещ бенефициент Столична община, цели да подобри качеството на въздуха в шест града – София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора, в които живее една трета от населението на страната. Проектът подпомага изпълнението на европейската Директива за качество на атмосферния въздух и националното законодателство. Предвидени са пилотна подмяна на замърсяващи отоплителни инсталации в 10‘000 домакинства и изготвяне на национални препоръки за въвеждане на алтернативни отоплителни системи. Очаква се проектът да доведе до директно намаляване на 160 тона фини прахови частици изхвърляни в атмосферата всяка година и още 3700 тона / г. в резултат от прилагането на допълнителни мерки, съ-финансирани от оперативните програми и общините.