Зелени Балкани спечели наградата Натура 2000

23 май 2022 | 09:21

Българският информационен проект "Натура 2000 в България: нови хоризонти", осъществен от Зелени Балкани в партньорство с Дарик Радио, Дневник, Капитал и Хоби ТВ, спечели наградата Натура 2000, в категория “Комуникация”. Информационната кампания, финансирана от програмата LIFE на ЕС, се стреми да повиши осведомеността за мрежата Натура 2000 в България, като използва водещи видове и местообитания, за да информира за основните аспекти на Натура 2000.

"Радвам се, че наградата е връчена на български проект", казва Елена Стоева, ръководител на проекта. "Това за мен е резултат от отличното партньорство с нашите медийни партньори, благодарение на които  нашите послания достигат до хората. Наградата приемам като признание за приноса на граждански организации, като Зелени Балкани, за опазване на природата."

Зелени Балкани получава отличието в категория Комуникация, като очакваният обхват на проекта е 4,5 милиона души чрез работата по него. В рамките на кампанията беше създадено и разпространено аудио, визуално и писмено съдържание чрез онлайн излъчвания, ежедневни и седмични бюлетини и канал в YouTube. Бяха организирани и национални събития и уебинари. В резултат на тези усилия въпросите, свързани с природата, получиха по-голямо внимание в медиите и сред обществеността като цяло.

Наградите "Натура 2000" отличават успешни примери за опазване на околната среда в ЕС и повишават осведомеността за едно от изключителните постижения на Европа - мрежата от защитени зони "Натура 2000".

В допълнение към опазването на земята, комуникацията, социално-икономическите ползи и трансграничното сътрудничество, тази година наградите се връчват в допълнителна категория - опазване на морската среда. Целта е да се популяризират многобройните важни усилия, които се полагат в целия Съюз за засилване на защитата на морските и крайбрежните видове и местообитания. Освен това наградата на гражданите се присъжда на победителя в онлайн гласуването.

Повече информация за наградите е публикувана на: https://ec.europa.eu/environment/news/natura-2000-awards-eu-recognises-excellence-nature-protection-across-europe-2022-05-19_en