ЕК насърчава българските бенефициенти да кандидатстват с интегрирани проекти по Покана 2019

06 юни 2019 | 11:41

На 04.04.2019 г. Европейската комисията (ЕК) обяви Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 г. по Подпрограма „Околна среда“ и „Действия по климата“. Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (EASME) към ЕК насърчава българските бенефициенти да кандидатстват с проектни предложения за интегрирани проекти, като предоставят помощ при подготовката на заявлението за кандидатстване. Всички потенциални бенефициенти са поканени да споделят с EASME своите въпроси и идеи за подготовката на проектните предложения. EASME заяви своята готовност за организиране на срещи, видео/телефонни конференции или да отговорят по електронна поща на следните контакти:

Крайният срок за кандидатстване с интегрирани проекти по Покана 2019 е 05.09.2019 г.

Повече информация може да намерите на http://www.life-bulgaria.bg/bg/pokana-za-predstavyane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-life-2019/ и https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals.