Информационен ден и обучение по Програма LIFE 2019

Бихме искали да Ви уведомим, че регистрацията за двете събития приключи на 04.04.2019.

 

Националното звено за контакт по програма LIFE Ви кани на Информационен ден по покана 2019. и събитие за запознаване с потенциални партньори (matchmaking), последвани от еднодневно обучение за подготовка на проекти.

Събитията ще се състоят в София на 10-11 април 2019 година. Очаквайте скоро информация за мястото на провеждане им.

  • Информационният ден по покана 2019, който ще се състои на 10.04.2019, е отворен за всички потенциални кандидати, които представят проектни предложения за дейности в областта на околната среда и климата. Сутрешната информационна сесия по поканата попрограма LIFE за 2019 г. ще обхване промените в сравнение с предходните години, обща информация за тематичните приоритети и конкретна информация за действията по климата. Следобедът ще бъде посветен на създаване на партньорства (matchmaking)  за споделяне на опит и обучение от управляващите успешни LIFE проекти и представител на Изпълнителна агенция на ЕС за малките и средните предприятия. Работните езици ще бъдат български и английски със симултанен превод. 
  • Обучението за подготовка на проекти на 11.04.2019 ще се съсредоточи върху специфични технически аспекти на подготовката на проекти и изискванията на програма LIFE. Събитието  е насочена към експерти, които са пряко ангажирани с писането на проекти. Ключов треньор ще бъде г-н Микко Тийра от Metsähallitus Parks & Wildlife Finland (www.metsa.fi). За участие в обучението е необходимо владеенето на английски език на работно ниво. 

Регистрация

Моля, вижте по-долу:

  • Регистрационна форма за двете събития (можете да се регистрирате за едно или двете събития с формуляра) 

Registration form info day & training_BG

  • Проекти на дневен ред нa двете събития

 LIFE19_BG_Infoday_agenda_Bg

LIFE19_BG_Training_agenda_Bg

 

Място на провеждане на събитието

Хотел Рамада, с адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 131

*Поради ограничения капацитет на залата, в която ще се организира събитието, моля за регистрация на до 2-ма представители от организация.