Събития в страната

Информационен ден по покана за подбор на проектни предложения LIFE 2020

Националното звено за контакт по програма LIFE, отправя покана към всички заинтересовани кандидати по покана LIFE 2020 за участие в информационен ден. Събитието ще се проведе на 12.05.2020 от 10:00 ч...

Регионални информационни дни и консултации по Програма LIFE

Регионалните информационни дни по Програма LIFE стартираха със срещите проведени на 23 април 2019 г. в гр. Пловдив и на 24 април 2019 г. в Бургас. Срещите са организирани от регионалните инспекции по ...

Информационен ден и обучение по Програма LIFE 2019

Бихме искали да Ви уведомим, че регистрацията за двете събития приключи на 04.04.2019.   Националното звено за контакт по програма LIFE Ви кани на Информационен ден по покана 2019. и събитие за...

Зам.-министър Красимир Живков: Над 34% от територията на България е част от „Натура 2000“

„Защитените зони в България са общо 340, покриващи 34,4% от територията на страната. Това ни нарежда на едно от челните места в Европа“, заяви зам.-министърът на околната среда и водите Кр...

Отбелязваме Деня на „Натура 2000“

За втора поредна година, България, като държава-членка на ЕС се включва в отбелязването на Европейския ден на мрежата "Натура 2000", който съвпада и с отбелязването на 26 годишнина от създаването на п...

Втори информационен ден по програма LIFE

В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в изпълнение на проект за изграждане на капацитет, Министерството на околната среда и водите ще проведе втори информационен ден по про...

Информационен ден по програма LIFE се проведе в МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес в МОСВ Информационния  ден  по програма LIFE на ЕС. „Радвам се на големия интерес към програмата, защото тя е изключително с...

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

 ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА LIFE МНОГОГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 2018-2020 LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)        Уважаеми ка...