Контакти

Национално звено за контакт:

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“(КВЕСМС), отдел „Международни програми и проекти“(МПП), Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

адрес: гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22

e-mail: lifencp@moew.government.bg

 

Регионални звена за контакт:

 1. РИОСВ - гр. Плевен:

  адрес: гр. Плевен 5800, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А

  е-mail: silvia@riew-pleven.eu / z.yotkova@riew-pleven.eu

   

 1. РИОСВ - гр. Благоевград:

  адрес: гр. Благоевград 2700, ул. "Свобода" №1

  e-mail: gasima@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Монтана:

  адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3

  e-mail: riosv_mont@net-surf.net

   

 1. РИОСВ - гр. Бургас:

  адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3

  e-mail: bioriosv_bs@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Русе:

  адрес: гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20

  e-mail: anikolova@riosv-ruse.org / yyordanova@abv.bg

   

 1. РИОСВ - гр. Пловдив:

  адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 122

  e-mail: riosv.pd.bio@gmail.com