Преход към чиста енергия

Преход към чиста енергия, насочен към улесняване на прехода към енергийно ефективна, базирана на възобновяема енергия, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика чрез финансиране на координация и действия за подкрепа в цяла Европа.