Архив CAPTA BG

CAPTA BG Цели на проекта

Проект „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за изпълнение на програма LIFE“ – LIFE 14 CAP/BG/000013 &nda...

CAPTA BG Дейности

Дейности от група А - дейности по изпълнение на проекта: А1 – Анализ на капацитета и пропуските на бенефициентите чрез фокус групи; А2 – Обучения на бенефициентите преди всяка ...

CAPTA BG Резултати

Повишаване на предоставяните качествени проектни предложения по всяка от обявените покани по Програмата; Повишен капацитет на НЗК - преминати серия от обучения, в т.ч. учебни посещения в държави-чл...

Брошура по проект CAPTA BG

Във връзка с приключването на проект CAPTA BG, Министерство на околната среда и водите издаде брошура, която е наличина тук: ...

Успешно приключи проект CAPTA BG

Кратък отчет (Layman report) по проект CAPTA BG, реализиран с финансовата подкрепа на програма LIFE.  Отчета може да бъде намерен тук:...