Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз,
подпомагащ проекти за опазване на околната среда,
природата и климата на територията на ЕС.

life bulgaria

About the programme LIFE

The European Union provides funding for environmental and nature conservation projects through its LIFE program
The program was set up in 1992 to finance projects in the EU and in some candidate and neighboring countries.

NCP Team

learn more

RCP Team

Learn more

Project CAPTA BG

Learn more

News from project CAPTA BG

See the news
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Екип на НЗК

На територията на всяка държава – членка на ЕС има създадено национално звено за контакт (НЗК), което е отговорно за популяризирането и изпълнението на програма LIFE на национално ниво.
view_more

life bulgaria

Често Задавани Въпроси

life bulgaria

НИЕ ПОСТИГНАХМЕ? 2016Г.

Европейският съюз предоставя финансиране за проекти за опазване на околната среда и природата чрез своята програма LIFE.
25 ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ
12 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ
0 ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ