Кръгова икономика и качество на живот

Кръгова икономика и качество на живот - Стандартни проекти за действие, насочени към улесняване на прехода към устойчива, кръгова, без токсични, енергийно ефективна/устойчива на климата икономика и към околна среда без токсични вещества, както и за защита, възстановяване и подобряване на качеството на околната среда.