подпрограма "Природа и биоразнообразие"

Природа и биоразнообразие - Стандартни проекти за действие (SAP), насочени към подпомагане на прилагането на управленските аспекти на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.