Брошура по проект CAPTA BG

Във връзка с приключването на проект CAPTA BG, Министерство на околната среда и водите издаде брошура, която е наличина тук: