Интегрираните проекти- инструмент за изпълнението на държавните политики

19 февруари 2018 | 13:56

През м. февруари в рамките на проект LIFE14 CAP/BG/000013 – CAPTA BG се проведе посещение за обмяна на опит във гр. Хелзинки, Финландия. Експерти от НЗК и РЗК-България се срещнаха със своите финландски колеги и обсъдиха добри практики при изпълнение на проекти, съфинансирани по програма LIFE. НЗК-Финландия представи всички аспекти на изпълнението на програма LIFE във Финландия – структура и дейности на НЗК, мероприятия за привличане и подпомагане на потенциални кандидати по програмата, мониторинг на изпълнението на проекти и постигнати резултати през годините.

Беше отбелязано, че Финландия изпълнява два интегрирани проекта (FRESHABIT LIFE IP и CIRCWASTE LIFE IP) и очаква одобрение на трети. Целта на интегрираните проекти е прилагане на европейското законодателството за околната среда и увеличаване обхвата и въздействието на програма LIFE на европейско ниво. ИП осигуряват финансиране за планове, програми и стратегии, разработени на регионално, мулти-регионално или национално ниво. На обучението НЗК-Финландия също сподели своя опит при на подготовката и изпълнението на ИП проекти. Полезните идеи ще бъдат представени при организиране на обучения на потенциални бенефициенти на програма LIFE в България, като част от изпълнение на дейностите по проект LIFE 14 CA/BG/00013 CAPTA BG.