Министерство на околната среда и водите в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка представиха за пръв път в България финансовите инструменти по програма Лайф

28 ноември 2019 | 14:20

Министерство на околната среда и водите в партньорство с Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) проведе за пръв път в България информационна среща за представяне на Инструмента за финансиране на природен капитал (Nature Capital Financing Facility – NCFF) в обхвата на програма Лайф.

Финансовият инструмент предоставя средства под формата на заеми и инвестиции в размер на 125 милиона евро за проекти, които насърчават опазването на природния капитал и адаптирането към изменението на климата в държавите-членки на Европейския съюз. Инструментът директно се управлява от Европейската инвестиционна банка, а средствата за него се предоставят от бюджета на програма Лайф и целят реализираните проекти да допринасят към изпълнение на политиките на програмата.

По време на срещата лекторите от Европейската инвестиционна банка представиха финансовия инструмент, неговите компоненти и специфики, типовете проекти, начина за кандидатстване, както и успешни инвестиционни и бизнес модели от други държави – членки на Европейския съюз.

В срещата взеха участие представители от банковия сектор, общини, министерства, финансови институции, капиталови фондове, частни търговски и нетърговски организации.

Презентацията от проведената среща е достъпна тук.