ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ

15 януари 2018 | 09:00

 ПОКАНА

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ КАНДИДАТИ И БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОГРАМА LIFE

МНОГОГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА 2018-2020

LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG)

 

     Уважаеми кандидати и бенефициенти,

     Министерство на околната среда и водите, в качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG), организира общо девет броя обучения в гр. София и шестте Регионални звена за контакт, в периода 16.01-14.02.2018 г., с цел представяне на новите моменти в Многогодишна работна програма (МРП) 2018-2020 г. и правилата и условията за кандидатстване по предстоящата Покана 2018.

Програмата на предстоящите обучения можете да откриете тук

 

     График на обученията в Регионалните звена за контакт (РЗК):

  • РИОСВ Пловдив - 16.01.2018 г.
  • РИОСВ Плевен - 17.01.2018 г.
  • РИОСВ Русе - 18.01.2018 г.
  • РИОСВ Благоевград - 22.01.2018 г.
  • РИОСВ Монтана - 24.01.2018 г.
  • РИОСВ Бургас - 14.02.2018 г.

 

     Обучения в гр. София: 

   Във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед по - целенасочено предоставяне на информацията и обхващане на  специфичните нужди на различните категории бенефициенти по Програмата, обученията в град София ще бъдат проведени по следния начин:

  • 29.01.2018 г. – Обучение за кандидати и бенефициенти от бизнес сектор;
  • 30.01.2018 г. – Обучение за кандидати и бенефициенти от неправителствения сектор;
  • 07.02. 2018 г. – Обучение за кандидати и бенефициенти - висши учебни заведения и научно-изследователски институции.

     Обученията в гр. София ще се проведат в център „Проджект лаб“ на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" №58, етаж 3

    Всеки, който проявява интерес, може да заяви участие като изпрати попълнена регистрационна форма за участие до Националното звено за контакт (за обученията в град София) или до съответното Регионално звено за контакт, не по-късно от два работни дни преди датата на съответното обучение:

За контакт с НЗК и РЗК: http://www.life-bulgaria.bg/bg/za-nas/kontakti/

office@fiveconsult.eu и телефони: 0895793237; 02/4186459