Покани за подбор на проектни предложения по програма LIFE 2024 г.

05 март 2024 | 18:00

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда /CINEA/ ще обяви поканите за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2024 г. на 18 април 2024 г.

Както всяка година, CINEA ще проведе виртуални информационни сесии от 23 до 26 април 2024 г., за предоставяне на допълнителни насоки на потенциалните кандидати относно поканите за предложения по програма LIFE за 2024 г. На YouTube канала на LIFE можете да откриете записи от предишни информационни сесии - https://www.youtube.com/playlist?list=PLKuLiQigqrClTCdN5jWZ0w0ZBCApKOp80

Очаквани срокове за подаване на проектни предложения:

  • Стандартни проекти за действие (SAP) за кръгова икономика и подобряване качеството на живот

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

  • Стандартни проекти за действие (SAP) за природата и биоразнообразието

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

  • Стандартни проекти за действие (SAP) за смекчаване и адаптиране към изменението на климата

          Краен срок: 17 септември 2024 г.

  • Безвъзмездни средства за координация и подкрепа (CSA) за подпрограма за преход към чиста енергия

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

  • Стратегически интегрирани проекти (SNAPs/SIPs)

          Идейни концепции: Краен срок: 5 септември 2024 г.

          Пълни проектни предложения: Краен срок: 6 март 2025 г.

  • Подготовка за техническа помощ за SIP и SNAP

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

  • Репликация на техническа помощ

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

  • Рамкови споразумения за партньорство (FPA OG)

          Краен срок: 5 септември 2024 г.

  • Споразумения за специфични оперативни безвъзмездни средства (SGA OG)

          Краен срок: 17 септември 2024 г.

  • Подготвителни проекти по LIFE (насочени към ad hoc законодателни и политически приоритети - PLP)

          Краен срок: 19 септември 2024 г.

 

За допълнителна информация относно вече публикуваните покани за подбор на проектните предложения за 2024 г. следете официалните канали на Националното звено за контакт по програма LIFE за България – сайтът http://www.life-bulgaria.bg/, както и във фейсбук на https://www.facebook.com/life.programme.bg.