Публикувани са покани за подбор на проектни предложения по програма LIFE за 2023 година

20 април 2023 | 16:50

На 18.04.2023 Европейската комисия, чрез Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата (CINEA), обяви 14 от поканите за подбор на проектни предложения по Програма LIFE за 2023 г. Програма LIFE 2021-2027 е инструмент за финансиране от ЕС, изцяло посветен на целите в областта на околната среда, климата и енергията. Тя допринася за преминаването към чиста, кръгова, енергийно ефективна, климатично неутрална и устойчива на климата икономика, включително чрез преход към чиста енергия, за защита и подобряване на качеството на околната среда.

Програмата е разделена на две подпрограми: подпрограма „Околна среда“ и подпрограма „Действия по климата“. Подпрограма „Околна среда“ се фокусира върху проекти, които насърчават опазването на природата, ефективното използване на ресурсите и превенцията и управлението на рисковете за околната среда. Подпрограма „Действия по климата“ подкрепя проекти, които намаляват емисиите на парникови газове и увеличават адаптирането към изменението на климата.

Откритите към момента покани за кандидатстване са, както и тези, които предстои да бъдат отворени, са публикувани на https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en.

Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата предвижда провеждането на информационен ден на 25 и 26.04.2023, който е насочен към всички потенциални кандидати по програма LIFE. Можете да се регистрирате за събитието тук: https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/save-date-eulife23-info-days-2023-04-25_en

Националното звено за контакт по програма LIFE за България предвижда провеждането на информационен ден, посветен на предоставянето на допълнителни насоки в процеса на кандидатстване по програмата. Допълнителна информация за събитието ще бъде публикувана на официалния сайт на програма LIFE за България - http://www.life-bulgaria.bg/, както и във фейсбук - https://www.facebook.com/life.programme.bg.