Сайтът на програма LIFE с нов домейн от 2019 г.

20 декември 2018 | 15:09

От началото на 2019 г. централният уебсайт на програма LIFE официално ще се администрира от Изпълнителна агенция по малки и средни предприятия (EASME) към Европейската комисия.

Посещенията на потребителите вече се пренасочват автоматично към новия адрес: https://ec.europa.eu/easme/en/life.

Сайтът съдържа актуална информация за двете подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“ относно възможностите за финансиране, процесът на управление на проектите, база данни с информация за изпълняващите се проекти и постигнатите резултати. В новата страница посетителите могат да се ориентират по-лесно, а информацията организирана и поднесена достъпно.

Програма LIFE е финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Тя е структурирана в две подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“. Повече за програмата на: http://www.life-bulgaria.bg/