Обща информация

Организация Krasimir Marinov
Области, представляващи интерес
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Интегрирани проекти
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • земя
  • вода
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Участвали ли сте досега в проекта LIFE?
Не
Правен статут
Физическо лице
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

Krasimir Marinov

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!