Възможност за регистриране на партньорски събития в рамките на EU Green Week 2020

09 март 2020 | 10:56

Европейската комисия предоставя възможност за регистриране на партньорски събития в рамките на Зелената седмица на ЕС (EU Green Week). Кампанията за тази година ще се проведе в периода 1-5 юни, 2020 и ще бъде посветена на темата "Природа и биоразнообразие". Приложените насоки съдържат информация относно регистриране като част от кампанията на събития, свързани с темата, които ще се проведат в периода 4 май-14 юни, 2020. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация е 13 март, 2020.

Кампанията не предвижда финансиране на събития, а добавената стойност към вече предвиденото събитие ще бъде включване в регистрацията в списъка със събития на официаалния вебсайт на EU Green Week. На кандидатите се предоставя възможност за включване в официалната програма на инициативата, промотиране чрез уебсайта и социалните медии, брандиране с бранда EU Green Week 2020, получаване на промоционални материали.

В случай, че проявявате интерес към посочената инициатива, моля да изпратите информация за регистрацията си само по ел.поща на следния ел. адрес: lifencp@moew.government.bg.

Насоките са достъпни Partner-Events-Guidelines-2020: