General information

Organization Брандфарм консултантс
Area of interest
  • Nature and Biodiversity
  • Environment and Resource Efficiency
  • Environmental Governance and Information
  • Climate Change Adaptation
  • Climate Change Mitigation
Are you interested in international projects?
Yes
Keywords
  • environment
Country
Bulgaria
Type of cooperation
Coordinating beneficiary
Subcontractor
Expert
Have you already participated in LIFE project?
No
Legal status
Company
Description of organisation and experiences (in English)
We take care. We farm brands through their whole way. From a single idea to a well developed business. Regardless of the size and phase of your company, we are here to analyse your current brand communication, indicate your points of optimization & discover your successful brand positioning & brand management. Let us farm it. We do outsourced brand management on a monthly basis and farm brands in order to grow up & remain sustainable. A complete 360 journey for your brand. Go green. We can develop and integrate to your core business environmental friendly strategy that will shape your people, organisational culture, product & service processes, resulting in efficiency and sustainability. Your business benefits financially and culturally, our environment benefits the most. Green Strategy. Going Green has been a topic concerning the whole world since decades ago. Green strategy is a key success factor for your business, as for saving the environment. Regardless of the size of your company we can develop and inject to your core business environmental friendly strategy that will shape your people, organisational culture, product & service processes, resulting in efficiency and sustainability. Going green consciously will make your brand stronger inside and outside the company.
Description of organisation and experiences (in Bulgarian)
Ние се грижим за вашия бранд. Ежедневно обгрижваме нуждите на вашия бранд. От идея до добре развит бизнес. Независимо от размера и фазата на вашата компания, ние сме тук, за да анализираме текущата комуникация на марката ви, да индикираме точките на оптимизация и да открием успешното й бъдещо позициониране. Оставете фермерството на нас. Отглеждаме брандове на годишна база, с месечен абонамент. Предлагаме 360 градусов бранд мениджмънт, във всяка допирна точка с вашата марка. Зелени стратегии. Можем да разработим и интегрираме стратегия за опазване на околната среда в ядрото на основния ви бизнес, която ще промени в устойчиво мислене организационната култура, процесите и услугите ви. Вашият бизнес печели дългосрочно, а околната среда печели най-много. Зелена стратегия. Екологичният начин на живот е тема, която вълнува целия свят от десетилетия насам. Зелената стратегия е ключов фактор както за успеха на вашия бизнес, така и за опазването на околната среда. Независимо от размера на вашата компания ние можем да разработим и внедрим в основната ви дейност стратегия, която да послужи за сформиране на промяна в мисленето на вашите служители, осведомеността сред клиентите, да насърчим дългосрочно устойчивите практики в целия ви бизнес, да увеличим отговорността ви към околната среда и социалната осведоменост. Осъзнатото екологично поведение ще направи марката ви по-силна в компанията и извън нея.
Project references

Брандфарм консултантс

Contact information

Contact data and description are visible only to registered members!