Обща информация

Организация ABERON
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • почви
  • вода
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Координиращ бенефициент
Подизпълнител
Експерт
Предишен опит по Програма LIFE
Да
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
ABERON OOD (https://www.aberon.bg/en/) was established in 2013, as an independent organization and part of the Epsilon Group of companies. ABERON is partnering to both private and public bodies in development, implementation and management of projects financed with national, EU and other IFIs funds. ABERON operates mainly in the environmental sector and provides consultancy services, expert advice and know-how in water and waste management, wastewater treatment and development of referred ICT tools and applications; biodiversity and ecosystems protection; energy efficiency and green economy; agricultural consulting services.
Описание на организацията и опита (на български)
АБЕРОН ООД предоставя консултантски, изследователски услуги и управление на проекти в сектор околна среда, с основни направления води и пречистване на води, отпадъци, биоразнообразие и екосистеми, енергетика и енергийна ефективност, агроекология и прецизно земеделие, ресурсна ефективност и кръгова икономика, ГИС и софтуерни приложения.
Референции на проекта

ABERON

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!