Община Банско

Обща информация

Организация Община Банско
Области, представляващи интерес
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Координиращ бенефициент
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Публичен орган
Описание на организацията и опита (на английски)
Bansko Municipality has implemented more than 50 projects financed by donors organizations ( Bulgarian budget funding and EU funding)
Описание на организацията и опита (на български)
Община Банско е изпълнил а повече от 50 проекта финасирали със средства от различни източници. (бюджетно финансиране и европейско финасиране)
Референции на проекта
Проектът , който разработваме в момента е свързан с ресурсна ефективност и е насочен към подобряване чистотота на въздуха.

Община Банско

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!