Assen Zlatarov University

Обща информация

Организация Assen Zlatarov University
Области, представляващи интерес
  • Природа и биоразнообразие
  • Околна среда и ефективност на ресурсите
  • Управление на околната среда и информация
  • Адаптиране на изменението на климата
  • Управление на климата и информация
  • Интегрирани проекти
  • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
  • околна среда
  • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Предишен опит по Програма LIFE
Не
Правен статут
Образователна и/или изследователска институция
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта

Assen Zlatarov University

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!