Обща информация

Организация Ню Ай АД
Области, представляващи интерес
 • Околна среда и ефективност на ресурсите
 • Управление на околната среда и информация
 • Адаптиране на изменението на климата
 • Управление на климата и информация
 • Интегрирани проекти
 • Смекчаване на изменението на климата
Интересувате ли се от международни проекти?
Да
Ключови думи
 • земя
 • почви
 • вода
 • околна среда
 • въздух
Държава
България
Тип на сътрудничество
Експерт
Предишен опит по Програма LIFE
Да
Правен статут
Компания
Описание на организацията и опита (на английски)
Описание на организацията и опита (на български)
Референции на проекта
управление на проект, финансиран по програма LIFE

Ню Ай АД

Контактна информация

Данните за контакт са видими само за регистрирани членове!