06 юли 2018 | 12:50

Унгарската корпорация Suzuki търси партньори

Унгарската корпорация Suzuki търси потенциални транснационални партньори по проект в рамките на Приоритетна област за „Смекчаване на изменението на климата“ (Енергия) по покана LIFE 2018.

В случай на интерес от Ваша страна, моля свържете се с г-н János BARTAL, (jbartal@suzuki.hu ) или г-н Máté OLTI, (molti@deloittece.com).

Резюме на проектната идея тук.