06 юни 2024 | 16:53

Беше проведен информационен ден по отворените покани по програма LIFE за 2024 година

Подкрепяйки мотото на тазгодишния Световен ден на околната среда „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration.”, на 5 юни Националното звено за контакт по програма LIFE проведе информационен ден по отворените покани за 2024 година.

Събитието събра широк кръг от участници от публичния и частния сектор, които взеха активно участие по представените теми. 

По време на информационния ден експерти от Изпълнителната агенция за климата и инфраструктурата (CINEA) се включиха с представянето на обща информация по програма LIFE, както и по подпрограма „Преход към чиста енергия“.

Всички презентирани материали са достъпни както следва:

 

Обща информация за програма LIFE 

Новости по покана LIFE 2024

Смекчаване и адаптация към климатичните промени – стандартни проекти за действия LIFE-2024-SAP-CLIMA

Преход към чиста енергия - LIFE-2024-CET

Кръгова икономика и подобряване качеството на живот - стандартни проекти за действия LIFE-2024-SAP-ENV

Природа и биологично разнообразие – стандартни проекти за действие LIFE-2024-SAP-NAT

Финансови аспекти