05 май 2023 | 13:48

Български проект е номиниран от ЕК за награда на Програма LIFE за постижения в опазването на природата и биоразнообразието

Европейската комисия (ЕК) обяви номинациите за тазгодишните награди LIFE за постижения в опазването на природата, околната среда и климата. Проектът „Свободни от инвазивни чужди видове местообитания“ на Фондация „Информация и природозащита“ е един от трите избрани в област „Природа и биоразнообразие“ между всички проекти на 27-те страни членки на ЕС, които приключват изпълнението си през 2023 г.

Наградите на Програма LIFE на ЕК целят да насочат вниманието на близо 450-те милиона жители на страните от Съюза към ценността на природата и да привлекат тяхната подкрепа за опазването й.

Всяка година се присъждат две награди за проекти в сферата на биологичното разнообразие и природата – една, определена от жури от експерти, и една – чрез гласуване на широката аудитория от всички страни членки.

Проектът подпомага поддържането и опазването на четири от най-ценните и застрашени в България и Европа типове природни местообитания, които се намират в три защитени зони от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в Централна България. Резултатите от изпълнението му, оценени най-високо от Програма LIFE, допринасят и за ограничаване на инвазивните за територията на страната чужди видове растения.

Можете да научите повече и да подкрепите номинацията на https://invasiveplants.eu/nagrada-programa-life/

На Фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/IASFreeHabitats ще видите видео на екипа на фондацията, което представя основните причини за тази номинация и защо си заслужава да я подкрепите.