14 декември 2018 | 13:28

Девет български проектни идеи са одобрени по покана 2018 на програма LIFE

Оценката на подадените проектни идеи по покана 2018 по под-програма „Околна среда“ на програма LIFE приключи и вече са известни резултатите от първия етап на кандидатстване. По поканата от България са подадени 40 проектни идеи, от които девет са одобрени. От одобрените концепции 7 са по приоритет „Природа и биологично разнообразие“ и 2 в „Околна среда и ресурсна ефективност“.

Tази година, екипът на НЗК-България отчита повишен интерес към програмата и удвоен брой подадени проектни идеи спрямо миналогодишната покана.

Процесът на одобрение и сключване на договори за БФП се движи по график, като целта на ЕК е договорите да се подпишат преди лято на 2019.

Планиран график:

  1. Подаване на пълно проектно предложение – 30 Януари 2019 г.
  2. Известяване на бенефициентите – Април-Май 2019 г.
  3. Най-ранна дата за стартиране на проектите от покана 2018 – Юли 2019 г.