29 ноември 2018 | 14:17

ЕК обяви одобрените за финансиране проекти по програма LIFE към покана 2017

Европейската комисия одобри инвестиционен пакет от 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програмата LIFE, подкрепящи природата, околната среда и качеството на живот в прехода на Европа към по-устойчиво и нисковъглеродно бъдеще.

По покана 2017 програма LIFE ще съ-финансира за изпълнение 198 нови проекта.

За България от 34 подадени кандидатури са одобрени 4, на обща стойност близо 7 млн. евро. Три от общо четирите проекта ще изпълняват приоритети по подпрограма „Околна среда“ и един по подпрограма „Действия по климата“.

В допълнение проектните предложения на Столична община и Община Бургас са одобрени за изпълнението на два проекта за техническа помощ за подготовка на интегрирани проекти.

За поредна година по-голям интерес от страна на българските бенефициенти при кандидатстването по програма LIFE се наблюдава по подпрограма „Околна среда“. Статистиката на резултатите от кандидатстването в последните три години показва увеличен брой на подадените проектни предложения.