04 септември 2018 | 11:11

НЗК-България открива покана за кандидатстване за създаване на партньорства по програма LIFE

Националното звено за контакт в България по програма LIFE предоставя финансова помощ за осъществяване на пътувания на кандидатстващите по покана 2018 и 2019 г. Целта е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените разходи. Важно условие е кандидатите да могат да докажат участието си по програма LIFE чрез действително подадено проектно предложение или идейна концепция.

Допустимите кандидати са:

• Кандидати с подадени идейни концепции за Покана 2018 по подпрограмата "Околна среда", с отправени покани за разработване на цялостно проектно предложение;

• Кандидати, които са в процес на разработване на пълни проектни предложения за Покана 2018 за подпрограма "Действия по климата";

• Кандидатите, които са в процес на разработване на идейни концепции за интегрирани проекти;

• Кандидати с подадени концепции за Покана 2019 г.

Условията и документите за кандидатстване може да намерите в прикачения файл.

Поканата за кандидатстване се реализира в рамките на проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG).

Екипът на НЗК-България Ви пожелава успех!

 

Документи
Application guide for travel support under LIFE programme in Bulgaria-1
.doc
свали