01 февруари 2022 | 13:36

Обявени са индикативни срокове за публикуване на покани по Програма LIFE за 2022 г.

Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) обяви 17 май като индикативна дата за публикуване на покани по Програма LIFE през 2022 г.

Индикативните дати за подаване на проектни предложения са както следва:

- Стандартни проекти за действия по подпрограми  „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“ и „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ - 4 октомври 2022 г.

- Други действия по подпрограма „Преход към чиста енергия“ - 16 ноември 2022 г.

- Техническа помощ за подготовка на Стратегически проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти - 8 септември 2022 г.

- Стратегически проекти за опазване на природата и стратегически интегрирани проекти:

8 септември 2022 г. за идейни концепции

7 март 2023 г. са пълни проектни предложения

- Безвъзмездни средства за оперативни разходи на организации с нестопанска цел – 21 септември 2022 г.

Заинтересованите кандидати е препоръчително да следят уеб сайта на CINEA, както и Портала на ЕС, в който се обявяват покани по много програми на ЕС, вкл. по Програма LIFE - https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home, за да са запознати с актуалната информация по темата.