09 юли 2024 | 19:31

ОИЦ-Враца, съвместно с НЗК по програма LIFE, проведоха среща за представяне на възможностите за кандидатстване по програмата

На 5.07.2024 г. Областен информационен център – Враца проведе информационно събитие, насочено към информиране на гражданите относно възможностите за финансиране по програма LIFE.

Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят със спецификите на програма LIFE, с отворените към момента покани, както и тези, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване на портала на Европейската комисия. Участие в информационният ден взе г-жа Силвия Рангелова - ръководител на Националното звено за контакт по програма LIFE за България, която представи актуална информация по поканите за кандидатстване за 2024 и важни насоки при изготвяне на проектно предложение. Като допълнение беше предоставена информация за платформата за търсене на партньори, налична на официалния сайт на програма LIFE за България: http://www.life-bulgaria.bg/bg/partners/, където всеки потенциален бенефициер може да създаде свое портфолио.

За повече информация можете да посетите фейсбук страницата „ОИЦ-Враца DIP Vratsa“ или информационния портал https://eufunds.bg/bg.