21 февруари 2019 | 12:05

Проведе се втора междуведомствена среща за интегриране на Програма LIFE

През февруари месец (20.02.2019 г.) в сградата на Министерство на околната среда и водите се проведе втората междуведомствена среща за интегриране на Програма LIFE с оперативни програми и секторни планове в България.

Участници в срещата бяха представители на държавни институции, отговорни за управлението на оперативни програми, съ-финансирани със средства от ЕС, както и изпълняващи специализирани политики и програми, които попадат в тематичните приоритети на Програма LIFE.

В програмата на събитието бяха включени презентации и дискусии за мерките от секторните програми, които могат да бъдат финансирани със средства от Програма LIFE и опит от изпълнението на вече одобрени проекти в България.

Участниците изложиха и обсъдиха идеи и възможности за изпълнение на политиките за околна среда и климат в обхвата на LIFE, както и по-доброто им интегриране в оперативните програми за периода 2021-2027 г.

Срещата беше организирана от Национално звено за контакт в България по Програма LIFE към МОСВ.