23 април 2020 | 14:56

Възможност за онлайн консултация със експерти от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия – EASME

Във връзка с обявената покана по програма LIFE за 2020 година е предоставена възможност на всички Кандидати, разработващи проектни предложения по програмата за онлайн консултации с представители от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия .

За да се възползвате от тази възможност е необходимо да се регистрирате на сайта https://eu-life-2020.b2match.io/meetings и да пискате среща – дали с експерти от EASME или с други организации разработващи проект (и)по програмата (потенциални партньори).

Платформата за он-лайн консултации ще бъде достъпна от 30.04.2020 (14:00 часа местно време) до 8.05.2020 (17:00 час местно време). Поради технологични причини, като възможности за срещи са предвидени и събота и неделя ,както и 1 май, но в тези дни няма да могат да се осигурят експерти от EASME, като при необходимост и голям интерес ще бъдат посочени и други възможни дати.