08 юли 2022 | 10:37

Информационен ден - Програма LIFE

На седми юли Националното звено за контакт проведе информационен ден за отворените покани за подаване на проектни предложения по Програма LIFE. Лекторите представиха поканите по подпрограми и акцентираха върху новите елементи в тях. Елена Тилова от Зелени Балкани разказа за „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ – проект, който бе отличен с наградата на ЕС „Натура 2000“. Любка Василева от Електроразпределение Юг ЕАД и Светослав Спасов от Българско дружество за защита на птиците споделиха своя опит при изпълнението на проекта „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасните за тях надземни електропроводи в района на Бургаските езера“, а Виолета Христова от Столична община представи единствения одобрен засега в България интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”.

Следват презентациите от Информационния ден, таблица с въпроси и отговори, както и запис на събитието.

Обща информация за Програма LIFE
Област „Действия по климата“, подпрограма „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“
Област „Действия по климата“, подпрограма „Преход към чиста енергия“
Област „Околна среда“, подпрограма „Опазване на природата и биологично разнообразие“
Област „Околна среда“, подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“
Финансови аспекти

Life safe grid for Burgas

Интегриран проект Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух

Информационен ден - Програма LIFE, 7 юли - запис

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ