12 януари 2022 | 13:57

Обявена е покана за набиране на проекти по Програма LIFE в сферата на опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, вкл. действия за изграждане на капацитет (LIFE-2021-BEST)

Най-общо поканата касае финансиране на проектно предложение на стойност до 32 000 000 евро за функциониране на структура за управление на малка грантова схема за проекти за опазване на биологичното разнообразие в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза.

Допустимите кандидати следва да са активни в областта на опазване на природата и климатичните промени, както и да са активни в страни от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии в Карибския регион, Индийския океан, Амазонска екваториална област, Тихи океан, Полярния, Субполярния и Макаронезийския регион.

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) организира информационна сесия по Покана LIFE-2021-BEST на 18 януари 2022 г. от 9:30 до 11:30 часа (централноевропейско време).

С условията на Покана LIFE-2021-BEST може да се запознаете на този адрес, а желаещите да участват в информационната сесия следва да се регистрират до 18:00 часа (централноевропейско време) на 17 януари 2022 г. тук.