04 октомври 2018 | 12:14

Одобрените проекти по покана 2017 по подпрограма „Действия по климата“ бяха представени в Брюксел

На 2-3 октомври 2018 г. в Брюксел се състоя встъпителната среща на проектите, финансирани по Програма LIFE, под-програма „Действия за климата“, подадени в рамките на покана за кандидатстване 2017 г. Срещата беше организирана от Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME) и събра представители на новите проекти, Европейската комисия и национални звена за контакт в страните членки.

„36 успешни проекта вече получиха финансиране през 2017 г.: 17 проекта за смекчаване на изменението на климата, 13 проекта за адаптация, 6 проекта за информация и управление, свързани с климата“ заяви Филип Оуен, ръководител на отдел в ГД „Действия за климата“ на Европейската комисия.

Представителите на ГД „Действия за климата“ направиха преглед на последните новости в политиките за смекчаване и адаптация към изменението на климата, след подписването на Парижкото споразумение. Представителите на новите проекти представиха своята работа по време на тематични работни сесии.   

Опитът и добрите практики от одобрените проекти ще бъдат представени на българските бенефициенти по време на предстоящите обучения за следващата покана през 2019 г.